Leveranciersaudits via Triple P Solutions

beukenbladeren-animatie

Bij Triple P Solutions bent u aan het juiste adres voor audits bij uw leveranciers. Dergelijke leveranciersaudits geven u een helder, objectiverend beeld van de situatie bij uw leverancier.

Zo krijgt u inzicht in hoeverre:

men zich aan de afspraken houdt

de interne organisatie op orde is

de zorg en aandacht voor kwaliteit aansluit bij uw wensen
Waarom zijn leveranciersaudits nodig?

Zonlicht-schaduw animatie

Vrijwel iedere organisatie koopt in: diensten, bewerkingen, onderdelen of complete eindproducten. In dit verband zijn twee tendensen waarneembaar.

In de eerste plaats is er een steeds grotere rol van toeleveranciers in ontwikkeling en productie. Het gaat niet langer om productie alleen. Ook een eigen inbreng van de leverancier bij de productontwikkeling wordt steeds belangrijker.

Ten tweede wordt steeds meer uitbesteed in binnen- en buitenland.

Beide soorten ontwikkelingen leiden ertoe dat uw leveranciers een steeds grotere invloed krijgen op de
kwaliteit van uw eindproduct. De consequentie is, dat een andere aanpak nodig is om kwaliteit op peil houden of verbeteren.
Ketenmanagement wordt van essentieel belang, zeker bij uw strategische inkoop die een belangrijke rol speelt bij uw eigen bedrijfsproces. Voor een dergelijke inkoop dient u geschikte leveranciers te selecteren, om met hen een langdurige en goede samenwerking op te bouwen.

Dankzij veelvuldige praktijkervaring is bij Triple P Solutions bekend hoe men snel en efficiënt:

uw leveranciers door kan lichten

sterke en zwakke punten van uw leverancier in kan kaart brengen


Uw samenwerking met ons levert u een instrument op om:

leveranciers te selecteren en te beoordelen

samen met uw leveranciers te werken aan verbeteringen


Langs deze weg krijgt u meer grip op de kwaliteit van uw eindproduct of dienst. Zo helpt u u zelf, uw klanten én uw leveranciers.
Werkwijze bij onze leveranciersaudits

vingerhoedskruid

Wij zijn in staat diepgaand te communiceren met zowel u als uw leveranciers. Zo kunnen we belangen en risico's van alle betrokkenen snel inschatten. Een leveranciersaudit delen we op in drie delen:

deel 1, de voorbereiding

deel 2, de eigenlijke leveranciersaudit

deel 3, actie en nazorg

We lopen nu elk van deze drie delen na.

Deel 1, de voorbereiding
Het begin van de audit bestaat uit:

vaststellen doel

uitwerken aanpak

aankondiging planning

Deel 1: Voorbereiding (vervolg)
Verder lopen we alvast vooruit op de eerste stappen na de audit vanuit de vraag: wat te doen met de resultaten?
Daarna kondigen wij de audit aan bij de leverancier. We stellen dan een programma vast in goed overleg met laatstgenoemde, bij wie we ook diverse relevante documenten opvragen. Dergelijke documenten zijn onder meer:

het kwaliteitssysteem

de contracten

eventuele werkafspraken


Aan de hand van het dossier dat langs deze weg ontstaat, zet Triple P Solutions de audit in de steigers.
Het moge duidelijk zijn dat de hier beschreven gang van zaken van wezenlijk belang is voor een goed verloop van de audit.

Deel 2: de leveranciersaudit

Indien mogelijk voeren we de audit uit samen met iemand van uw organisatie. Een goede sparring partner vanuit uw organisatie zou bijvoorbeeld degene kunnen zijn die van de hoed en de rand weet van de operationele samenwerking.
We beginnen met een introductie. Het doel van de audit, de aanpak en het programma lichten we toe. Kort daarna starten we met de interviews. Die gesprekken leiden we zo, dat er een behoorlijke diepgang ontstaat. Hierbij gaan we uit van het adagium ‘Zien is geloven’. We vragen voorbeelden op en bezoeken werkplekken. Uiteraard kijken we dan met name naar de activiteiten die voor uw organisatie worden verricht. De gesprekken duren één tot anderhalf uur. De totale audit neemt meestal ongeveer een dag in beslag.
De audit sluiten we af met een samenvatting: aan de directie  van uw leverancier lichten we onze bevindingen toe.

Deel 3: actie

De bevindingen werken we uit in een bondig, overzichtelijk rapport - Nederlands- of Engelstalig. Desgewenst kunnen wij dit rapport met u nabespreken. Ten zeerste raden wij raden u aan het rapport voor te leggen aan uw leverancier: samen met een verzoek voor een actieplan. Verder is het goed denkbaar dat bepaalde aanbevolen acties toch weer bij uw eigen organisatie terecht komen.

Samenvatting
De prestaties van uw onderneming worden voor een aanzienlijk deel bepaald door uw toeleveranciers; grip op hen is dus cruciaal. Maak daarom goede afspraken en verifieer deze. Zo legt u een basis om de kwaliteit structureel te beheersen. Via onze leveranciersaudits helpen wij u graag op weg.
Interne audits uitvoeren

Langs de Maas

Triple P Solutions is in staat uw organisatie grondig door te lichten via een zg. 'interne audit' - aan de hand van onder ISO 9001, ISO 14001, de MVO Prestatieladder en/of FSC. Ook kan Triple P Solutions in kaart brengen welke wet- en regelgeving voor uw organisatie relevant is en verwerkt moet worden in uw bedrijfsvoering. Een "interne audit" wordt vaak gebruikt bij een groot bedrijf, instelling of overheid.