Nieuwe standaard voor de circulaire economie
In de zomer van 2017 heeft het Britse Standaard Insituut (BSI) de eerste wereldwijde standaard voor de circulaire economie uitgebracht. Bij de ontwikkeling waren een aantal belangrijke organisaties betrokken zoals de Ellen MacArthur Foundation, Tata Steel, University College London, Greater London Authority, Department fort he environment, BAM Construct UK.

De standaard gaat van het basis principe uit dat bij de productontwikkeling ervoor wordt gezorgd dat het afvalproduct zoveel mogelijk hergebruikt wordt, oftewel no waste. Een van de andere belangrijke peilers is het gebruiken, eventueel huren of leasen van producten in plaats van het kopen, zodat producenten zo hoogwaardig mogelijke producten maken.

Meer lezen: Nieuwe standaard voor de circulaire economie
Succesvolle certificering MVOPeople Planet Prosperity

Na een begeleidingstraject door TPS, heeft Brand Energy & Infrastructure Services in het voorjaar van 2017 het certificaat MVO Prestatieladder niveau 2 behaald. Van harte gefeliciteerd!

Brand streeft ernaar op termijn door te gaan naar de niveaus drie en vier.
ISO 2015 update behaald
In oktober heeft Van Aalsburg Griendhouthandel met behulp van een adviestraject van Triple P Solutions, in een keer de update gehaald naar de ISO 9001 en 14001 2015. Voor de organisatie zijn daarbij een aantal verbeteringen doorgevoerd zoals een stakeholderinventarisatie waarbij de wensen van belangrijke klanten in kaart zijn gebracht. Daarnaast is een risico-inventarisatie doorgevoerd vanuit een nieuwe aanpak gebaseerd op de uitgevoerde activiteiten.

Aan de hand hiervan zijn maatregelen genomen om de risico’s te beheersen. Daarnaast zijn tegelijkertijd kansen geïnventariseerd, die de mogelijkheid geven om de omzet te verhogen of nieuwe markten aan te boren.

Meer lezen: ISO 2015 update behaald
Gezondheidscheck woning


Al een tijdje houdt Triple P Solutions zich bezig met gezond wonen en werken, een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een gezonde omgeving zorgt ervoor dat mensen zich geestelijk en lichamelijk beter voelen, beter slapen etc. In geval van kantoorwerk neemt de productiviteit toe en het ziekteverzuim af. Hiervoor is een nieuw instrument ontwikkeld, de Gezondheidscheck Woning.


Tijdens een ongeveer 2 uur durend onderzoek, wordt op de locatie gekeken naar o.a. ventilatie, straling, schimmels, samenstelling water en het soort bouwmaterialen.

Meer lezen: Gezondheidscheck woning
ISO 9001 en 14001 updateVanaf september 2015 wordt de nieuwe wereldwijd geldende normen voor kwaliteits- en milieumanagement van kracht, de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Vanuit het midden van het land kan TPS organisaties in het hele land - indien gewenst in company - ondersteunen met het up-to-date brengen van het ISO systeem naar de eisen van 2015.

Meer lezen: ISO 9001 en 14001 update
Tweede MVO certificeringstraject gestart


Onlangs is Tripe P Solutions, voor het wereldwijd opererende Brand Energy & Infrastructure Services, begonnen met een begeleidings-traject naar de MVO Prestatieladder; de tweede opdracht in deze voor TPS. De eerste opdracht in deze werd uitgevoerd bij Royal Hoitsema Labels, die in een keer door de certificeringsaudit heen kwam.

BRAND wil op dit gebied de ‘lat hoog leggen’ en aantoonbaar naar de buitenwereld maken, wat de inspanningen op MVO gebied inhouden. Voorlopig wordt begonnen met de vestigingen in Nederland, eventueel kan het buitenland daarna volgen.
Meer lezen: Tweede MVO certificeringstraject gestart
BAIV B.V. haalt VCA certificaatBAIV BV
Onlangs heeft een klant van TPS, BAIV B.V. het VCA* certificaat behaald. Het VCA systeem was door TPS ontworpen, en werd beoordeeld door TÜV Nord. De directie van BAIV was hiermee content. Uit de mail van de algemeen directeur I.A. Rigter: ”de lead auditor van TÜV Nederland gaf aan zeer tevreden te zijn over onze methode en veiligheidscultuur. Ik ben uiteraard enorm trots op de geleverde prestatie en dankbaar voor de inspanningen die eenieder heeft gedaan om dit resultaat te bereiken. Wel gaf de auditor de heer Donders aan: binnenkort hebben jullie het certificaat, dan pas begint het echte werk!”
Milieuvergunning aanvraag voor Spoorwegmuseum


Spoorwegmuseum Het Nederlands spoorwegmuseum wil in Venlo in een spoorwegwerkplaats een aantal wagons gaan restaureren. Inmiddels is gebleken dat hiervoor een milieuvergunning nodig is.TPS is begonnen een dergelijke vergunning aan te vragen via het digitale Omgevingsloket Online (OLO). In het verleden heeft het bedrijf hier veel ervaring mee opgedaan, en kent de ingangen aangaande het Besluit Algemene Inrichtingen Milieubeheer (BARIM) goed, inclusief overleg met het bevoegd gezag aangaande voorschriften en voorwaarden. Hierbij is altijd het streven geweest, te komen tot een adequate milieuvergunning tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij onnodige voorschriften worden voorkomen.
Stralingsarm huis te koopAureliahof 41zuidzijde Utrecht - Stralingsarm huis te koop
In Utrecht is vanaf 25 maart een van de weinige stralingsarme woonhuizen in Nederland in de verkoop gegaan. Naast tal van aanpassingen op het gebied van duurzaam bouwen, zijn er ook technische maatregelen genomen om de belasting - die ontstaat door elektriciteitskabels, WIFI, DECT en zendmasten - zo klein mogelijk te maken.

Voor info over de locatie, neem contact op via de contactpagina van deze site.
Partners


Achilles verbindt de wond van Patrocles. Afbeelding op een Griekse vaas. Foto 'oedipusphinx' op Flickr.com

Triple P Solutions werkt samen met verschillende partners binnen en buiten Nederland. Hierdoor is het mogelijk:

 • meer capaciteit in te zetten
 • meer disciplines bij projecten in te schakelen
 • grotere projecten uit te voeren
Door deze combinatie is Triple P Solutions multi-inzetbaar voor grotere als kleinere organisaties.

Meer lezen: PROFIELISO certificering


Logo ontleend aan de website van ISO te Genève
ISO 9001 is een standaard voor kwaliteitsmanagement, ISO 14001 voor milieumanagement.


Als het gaat om het verlenen van certificaten voor beide standaarden is Maarten Rigter bevoegd:

 • audits uit te voeren bij bedrijven of instellingen
 • adviezen af te geven aan certificerende instellingen

Meer lezen: ISOFSC certificering


FSC Logo
Bent u een houtbedrijf of bijvoorbeeld een drukkerij die FSC gecertificeerd wil worden? Wilt u dit keurmerk gebruiken en FSC-gecertificeerde producten verwerken en /of verhandelen? Een certificaat van het Forest Stewardship Council is de oplossing. In deze is een audit door een onafhankelijke certificeringsinstelling noodzakelijk.


Als het gaat om het verlenen van certificaten voor beide standaarden is Maarten Rigter bevoegd:

 • audits uit te voeren bij bedrijven of instellingen
 • adviezen af te geven aan certificerende instellingen

Meer lezen: FSCDuurzaam inkopen


Afbeelding ingekocht bij Istock Photo, http://www.istockphoto.com/ Volgens Rijksoverheid.nl kopen rijk, gemeente, provincies en waterschappen samen voor ruim 50 miljard Euro per jaar in. Door dit bedrag duurzaam te besteden, stimuleert de overheid de markt voor duurzame producten en diensten. Inkopers houden rekening met het milieu en de sociale omstandigheden bij het leveren van producten en diensten. Wat “duurzaam inkopen” precies inhoudt, geeft de overheid aan in criteria.

Triple P Solutions kan u adviseren in deze lucratieve markt. Het bedrijf kan u ook ondersteunen op het gebied van leveranciers-beoordelingen, toegespitst op duurzaamheid.

Meer lezen: leveranciersaudits & duurzaam inkopenProjectmanagement


Zandloper. Afbeelding ontleend aan Afbeelding afkomstig uit Wikipedia, trefwoord 'zandloper' of 'hourglass'. Foto S. Sepp in Wikimedia Commons. Licentie: Creative Commons, Attribution-Share Alike 3.0 Unported Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het gaat met name over het organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en voltooien. Wij kunnen u o.a. ondersteunen door het leveren van vakbekwame personen voor specifieke aandachtsgebieden. Belangrijke aandachtsgebieden zijn:

 • projectleiding
 • directievoering
 • kwaliteitstoezicht
 • normering


Omdat projecten begrensd zijn qua tijd en middelen, is een optimale projectbeheersing van groot belang.

Meer lezen: Uw project van start tot finishOrganisatie & bestuur


Afbeelding ontleend aan http://www.sixsigma.nl/ Maarten Rigter heeft ervaring met het geven van bestuurlijke adviezen aan overheden.Tevens kan hij - vanuit een bedrijfskundige achtergrond - ervoor zorgen dat uw organisatie efficiënter en kostenbesparender gaat werken. Hier kan Lean Management deel van uitmaken, inclusief de overgang van de Green- naar Black Belt. Ook de instrumenten die de ISO normering leveren, kunnen worden toegepast.

Meer lezen: Bestuur & organisatie verbeterenInterim management om totaal te ontzorgen


Afbeelding ontleend aan 'Mister Tee' op Flickr.com; licentie: Creative Commons, CC BY 2.0 Triple P Solutions kan tijdelijke managers leveren:
om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Dit o.a. bij reorganisaties of langdurige ziekte.
Maar ook in het kader van overname van het KAM-management (kwaliteit, arbo, milieu).
Dit kan van belang zijn, indien door bezuinigingen een full time KAM-manager of KAM-medewerker niet meer te handhaven is.

Verder valt te denken aan inzet in projecten en extra hulp in een periode waarin meer moet worden gedaan dan normaal.

Meer lezen: De 'Interim'Overige diensten


Foto van 'ednl' op flickr.com, 26 april 2011, Austerlitz, provincie Utrecht; licentie Creative Commons Attribution 2.0 Overige diensten hebben onder meer betrekking op monumenten, zoals militair erfgoed, de bijbehorende ruimtelijke ordening, lessen en cursussen verzorgen, alsmede compliance management.

Speelt bij u iets dat niet expliciet benoemd wordt op deze site? Neem vrijblijvend met Triple P Solutions contact op. Maarten Rigter wijst u graag de weg. Desgewenst kan hij u dan een op maat gesneden offerte doen toekomen.

Meer lezen: